Můj účet KošíkKošík je prázdný
Máte vybráno 0 z 0 vzorků zdarma.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost RONCOR s.r.o., se sídlem č.p. 271, 251 01 Čestlice, IČ: 28577906, DIČ: CZ28577906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210525, provozovatel e-shopu www.agedefence.cz prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné.

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro společnost RONCOR s.r.o. prioritou.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zakládáme si na tom, že při jakémkoliv nakládání s Vašimi osobními údaji dodržujeme všechna stanovená a závazná pravidla a bezpečnostní opatření.

S osobními údaji nakládáme vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu.

RONCOR s.r.o. provádí všechna potřebná opatření, aby uchovala vaše osobní údaje nasbírané z webových stránek, včetně citlivých osobních údajů v soukromí a v bezpečí.


Jaké osobní údaje sbíráme a jak?

Termín osobní údaje (použitý v tomto dokumentu) představuje jakýkoli údaj, kterým lze Vaši osobu identifikovat nebo Vás kontaktovat. Jedná se o jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo stejně jako demografické údaje, datum narození, věk, pohlaví.

Osobní údaje jsou sbírány pouze s Vaším souhlasem během registrace či během nákupu bez registrace.

Nepožadujeme od Vás žádné údaje, jestliže si pouze naše webové stránky prohlížíte.


Pro jaké účely používáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme pouze pro ty účely, pro které nám je poskytnete.

Během vytvoření Vaší objednávky používáme osobní údaje k odeslání zboží.

Vaše osobní a demografické údaje můžeme použít také pro interní marketing a demografické studie, abychom neustále zlepšovali a upravovali služby, které nabízíme.

Jestliže jste projevili zájem o odběr E-zinu, používáme Vaše osobní údaje také k jeho rozesílání.


Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost RONCOR s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.


Odebrání souhlasu

Pokud si nadále nepřejete získávat naše služby (odhlášení od přijímání e-mailů) nebo chcete zrušit účet či nás požádáte o vymazání/odstranění Vašich osobních údajů, kontaktujte nás.


Prohlášení

RONCOR s.r.o. nebude nikdy sdílet Vaše osobní informace s žádnou třetí stranou, která je hodlá použít pro účely přímého marketingu.

© AgeDefence.cz
Vytvořil Marek Kebza